Pod zkratkou DVPP se skrývá další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tomu věnujeme v Euroinstitutu velkou pozornost právě s ohledem na specifika našich žáků, kteří přicházejí z pobytových zařízení sociálních služeb. Proto jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogů nedílnou součástí našich škol.

V České republice je DVPP součástí celoživotního vzdělávání a je důležitou součástí profesního rozvoje pedagogů. Právě díky DVPP je zabezpečeno udržení kvality a úrovně stávajícího vzdělávacího systému a zároveň slouží jako nástroj, který podporuje jeho rozvoj a inovace. Zákon přiznává pedagogickým pracovníkům 12 pracovních dnů volna k samostudiu. Za dobu čerpání volna nenáleží pedagogům plat (nejde o výkon práce), ale jeho náhrada.

Oblast DVPP je upravena těmito právními normami:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 7, 115, 160, 164, 169 (druh školského zařízení pro DVPP, financování DVPP, povinnost ředitele vyvářet podmínky pro DVPP),
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů – Hlava IV, § 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. K dalšímu vzdělávání pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce.),
  • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se může uskutečňovat pouze prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů ve vzdělávacích institucích, jimž uděluje akreditaci MŠMT.

Zvyšování kvalifikace našich pracovníků

Vzdělávací programy akreditované MŠMT