Euroinstitut má vlastní rozhlasové vysílání zaměřené na jednotlivé předměty. Toto vysílání je připraveno spoolečně s Tip rádiem a formou vzdělávacího pořadu objasňuje žákům školy probíranou látku. Jde o výraznou pomoc žáků s individuálním vzdělávacím plánem.