Euroinstitut je škola pro žáky s handicapem a mnoho z nich studuje podle individuálního studijního plánu. Výuková videa jsou určena pro přehlednou orientaci v probírané tématu. Umožňují žákům opakované přehrání pro snadnější zapamatování. Nahrávky jsou srozumitelné pro cílovou skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.