Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Cílem předmětu je připravit žáky pro jejich profesní uplatnění, poskytování pečovatelských služeb různým skupinám klientů jak z hlediska věku, mobility nebo typu sociálního zařízení. Vybavit žáky znalostmi o obslužné péči a pracovních postupech při realizaci požadovaných obslužných činností a naučit je rozlišovat potřeby klientů, způsoby uspokojování jejich potřeb, používání vhodných pracovních a kompenzačních pomůcek.

 

Výukové listy pro 3. ročník:

Obsluha a údržba topidel – krby | výukový list