Učni oboru pečovatelské a zdravotně sociální služby Euroinstitutu si v praktické výuce pečovatelství prohlubují teoretické vědomosti a osvojují praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům a pro jejich sociální aktivizaci.

Český jazyk a literatura

Hygiena prádla a oděvů, praní a žehlení

Matematika

Sanitační, dezinfekční a úklidové práce

Tělesná výchova

Zdravá výživa a příprava pokrmů

Zdravověda