Praktická škola dvouletá je určená pro středně těžce a těžce mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů, kteří by vzhledem k postižení nezvládli vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce.

Výživa a vaření

Český jazyk a literatura