Pracovní činnosti – úklid

Pracovní činnosti – vaření

Rodina a zdraví

Tělesná výchova