Pracovní činnosti – úklid
Pracovní činnosti – vaření
Rodina a zdraví
Tělesná výchova