Obor: 69-54-E/01 provozní služby (ŠVP úklid a výpomoc)
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Obsahový okruh praní a žehlení poskytuje žákům vědomosti a dovednosti o technologických postupech používaných při hygienickém ošetření a praní prádla a oděvů a jejich žehlení. Cílem vzdělávacího předmětu je naučit žáky aplikovat získané dovednosti v profesním i osobním životě.
Charakteristika učiva: Učivo předmětu praní a žehlení seznámí žáky s používanými přípravky na praní prádla a s technickým vybavením, které budou při praní a žehlení obsluhovat, seznámí se s ručním a strojním praním prádla, sušením a žehlením. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně hygienické předpisy.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

1.ročník

2.ročník