V minulosti jsme spolupracovali s regionálními novinami Deník.cz při publikování vzdělávacích článků. Děkujeme hlavně Východočeské redakci a Orlickému deníku, kde nám vyšli vstříc a každý týden naše výukové materiály zveřejňovali. Od roku 2016 ve spolupráci s schoolpressclubem.com vydáváme vlastní vzdělávací časopis. Jde o taháky k jednotlivým tématům, na jejichž tvorbě se podílejí pod dohledem učitelů i někteří naši žáci. Jejich význam je v opakování látky a jsou výrazným pomocníkem žákům s individuálním vzdělávacím plánem.