Není to tak dávno, co české zákony umožňovaly na základě soudního rozhodnutí zbavit mentálně postižené povinné školní docházky. Následky takových rozhodnutí soudců pociťují dodnes např. domovy pro osoby se zdravotním postižením. Mezi jejich klienty je nemálo negramotných. Co zanedbalo školství, doháněly ústavy samy a jejich sociální pracovníci. Jenže chyběl systém. Školní výuka má svoje rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy, které nejsou mimo školství závazné.

Euroinstitut jsou školy, konkrétně odborná učiliště pro nižší střední vzdělávání a praktické školy  zaměřené na vzdělávání žáků zejména v ústavní péči, kteří spadají do kategorie žáků a učňů se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny školy Euroinstitutu jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením a zaměřeny zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním postižením. Našimi žáky nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem, ale také z denních stacionářů. Žáci jsou zařazováni do školy na základě písemného doporučení speciálně pedagogického centra. Toto školské poradenské zařízení při Střední škole Euroinstitut úzce spolupracuje na vzdělávacím procesu. Registrovanou doplňkovou činností školské právnické osoby Střední škola Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika.

Práce je charakteristickou vlastností dospělosti a samostatnosti každého člověka. Vůbec nezáleží na tom, jestli je zdravý nebo mentálně postižený. Zdravotně postiženým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Samotná ochrana však nestačí, pokud by mentálně postižený svou práci neovládal. I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla nebo dokonce pomocné práce ve stavebnictví potřebují postižení vzdělání a odborný výcvik. Méně postižení se mohou v takových oborech i vyučit. Více postiženým je ideální oporou praktická škola.

I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech, jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla potřebují mentálně postižení vzdělání a odborný výcvik. Ti s lehčí formou  postižení se mohou v takových oborech i vyučit. Při těžším mentálním postižení je ideální oporou praktická škola. Vzdělávání v naší škole je pro všechny žáky bezplatné.  Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole.  Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Jde o obory:

  • provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc
  • praktická škola jednoletá
  • praktická škola dvouletá
  • pečovatelské služby
  • zednické práce
  • stavební práce
  • zpracovatel přírodních pletiv zaměřené na košíkářství a kartáčnictví

U jednotlivých škol se spektrum vyučovaných oborů liší. Konkrétní informace o učebních a praktických oborech, jejich zaměření a cílových skupinách naleznete na záložce obory vzdělávání (klikněte pro přesměrování).

Střední škola Euroinstitut, Neprobylice, IČO 01343025

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, Panenský Týnec, IČO 03855007

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji, Jáchymov, IČO 04720997

Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji, Horní Moštěnice,  IČO 04778847

Střední škola Euroinstitut v Praze, Praha 10- Strašnice, IČO 01899635