Střední školy Euroinstitut

Technologie

Obor: 36-67-E/01 zednické práce (ŠVP zednické práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Žáci se učí volit a používat vhodné materiály, výrobní zařízení a technologické postupy adekvátně k zadání. Osvojují si znalosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí technologických a pracovních postupů zednických a betonářských prací. Respektují ekonomická hlediska a hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního prostředí.

Nakládání s odpady a obaly
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole