Střední školy Euroinstitut

Euroinstitut Olomoucký kraj

Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji sídlí v Horní Moštěnici. Do rejstříku škol a školských zařízení byla tato škola zapsána dne 3. února 2016 s účinností od 1. září 2016

Kontakty

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
 Pod vinohrady 232/30, Horní Moštěnice, PSČ 751 17
IČO: 04 778 847
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 009 198
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 077 051
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitelka: Mgr. Miluše Macíčková
Pevná linka: 587 070 099
Mobilní telefon: 773 793 099
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: olomoucky@euroinstitut.cz
Web: www.euroinstitut.cz
Facebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitter: logo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.

Zpět