Střední školy Euroinstitut

Euroinstitut Karlovarský kraj

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji sídlí v Jáchymově. Do rejstříku škol a školských zařízení byla tato škola zapsána dne 12. ledna 2016 s účinností od 1. září 2016

Kontakty

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
 Husova 992, Jáchymov, PSČ 362 51
IČO: 04 720 997
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 009 091
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 076 641
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: Mgr. Vladimír Hůrka
Pevná linka: 357 070 652
Mobilní telefon: 773 793 652
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: karlovarsky@euroinstitut.cz
Web: www.euroinstitut.cz
Facebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitter: logo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.

Zpět