Střední školy Euroinstitut

Zdravá výživa a příprava pokrmů

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti o přípravě hotových pokrmů podle tradičních receptur, surovinách, jejich zpracování a správném použití při přípravě pokrmů v souladu s moderními trendy odpovídajícími racionální výživě. Cílem předmětu je poskytnout žákům vědomosti o potravinách a nápojích, o jejich vlivu na zdraví člověka a o zásadách zdravé výživy. Žáci se seznamují se složením, jakostí, vlastnostmi, zásadami správného ošetřování a skladování potravin a s jejich zpracováním při přípravě jednoduchých pokrmů studené a teplé kuchyně. Vzdělávání má naučit žáky aplikovat získané poznatky v praxi, a to v životě profesním i osobním, vytvořit u nich vnitřní motivaci uvádět získané poznatky do praktického života.

1.ročník
2.ročník
Technologické normy pro výuku