Střední školy Euroinstitut

Zednické práce

Zednické práce je tříletý učební obor s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání oproti klasickému zednickému oboru. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon stanoveného okruhu jednoduchých pracovních činností ve stavebnictví (betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace).

Materiály
Občanská nauka
Odborný výcvik
Strojní zařízení
Technologie
Tělesná výchova