Střední školy Euroinstitut

Doplňková činnost

Videopřednášky pro doplňkovou činnost Euroinstitutu – léčebnou pedagogiku a ucelenou rehabilitaci.

Videopřednášky na témata týkající se léčebné pedagogiky.

1. Edukativní a terapeutické přístupy ve speciální pedagogice

2. Ergoterapie

3. Edukativní přístupy ve vzdělávání pro zdraví

4. Snoezelen

5. Biblioterapie a poetoterapie

6. Canisterapie

6. Augmentativní a alternativní komunikace