Střední školy Euroinstitut

Příprava pokrmů

Biopotraviny
Výživa a alternativní způsoby stravování
Výživa a zdraví
Zdravá životospráva
Racionální výživa
Příprava pokrmů zaměřená na dietní a zdravou životosprávu
Příprava pokrmů ve výuce – správný postup při přípravě zeleniny
PhDr. Formáčková o učebnicích přípravy pokrmů pro žáky s mentálním postižením