Střední školy Euroinstitut

Zpracovatel přírodních pletiv

Zpracovatel přírodních pletiv je tříletý učební obor s výučním listem určený pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Košíkářské práce, učíme žáky činnostem k uplatnění se v odvětví dřevozpracující výroby zejména při zpracování přírodních pletiv a dalších materiálů v košíkářské  výrobě.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole
Košíkářské materiály
Občanská výchova
Tělesná výchova