Střední školy Euroinstitut

Příprava pokrmů

Obsah modulu seznámí žáky s druhy potravin a nápojů a jejich skladování. Vede žáky k uplatňování zásad
racionální výživy při přípravě pokrmů, hospodárnému využívání potravin. Seznamuje žáky s vlivy výživy na
zdraví a prevenci či léčbu onemocnění.

1.ročník
2.ročník
Technologické normy pro výuku