Střední školy Euroinstitut

Zednické práce

Zde najdete tři učebnice pro učně a žáky Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště, obory zednické práce (36-67-E/01) a stavební práce (36-67-E/02). Po kliknutí na jednotlivý titul se vám otevře stránka, na které najdete všechny kapitoly učebnice.

Zedník 1
Vstupní školení BOZP, základní ustanovení právních norem o bezpečnosti práce, požární ochrana, hygiena práce
Úvod do stavební technologie
Ruční a mechanizované nářadí a pomůcky
Elektrická zařízení na stavbě
Vytyčení pozemku a stavby
Zemní a výkopové práce
Betonářské práce
Zakládání pozemních staveb
Izolace spodní stavby
Svislé nosné konstrukce
Okenní a dveřní otvory
Výkresová část

Zedník 2
Železobetonové konstrukce
Pomůcky pro práci ve výškách
Bednění
Ztužující věnce
Komíny a ventilační průduchy
Stropy
Převislé a ustupující konstrukce
Klenby
Zastřešení budov
Příčky
Schodiště
Výkresová část

Zedník 3
Sádrokartonové konstrukce
Zateplování budov
Povrchové úpravy
Obklady a dlažby
Práce malířské, natěračské a tapetářské