Střední školy Euroinstitut

Domácí práce

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Modul domácí práce je kombinací předmětů úklidové práce a praní, žehlení a šití. Poskytuje základní vědomosti a pracovní dovednosti v oblasti úklidu, praní, žehlení prádla a drobné textilní práce.
Žáci se seznámí s úklidovými prostředky a pomůckami, úklidovými stroji a zařízením, s úklidem denním, týdenním a generálním, se zásadami bezpečnostních a hygienických předpisů při úklidových činnostech a požární ochrany. Dále se seznámí se zásadami úklidu venkovních ploch v jednotlivých ročních obdobích a s obsluhou a údržbou topidel a osvětlení.
V části modulu zaměřené na praní, žehlení a šití se žáci seznámí s používanými přípravky na praní prádla a s technickým vybavením, které budou při praní a žehlení obsluhovat, seznámí se s ručním a strojním praním prádla, sušením a žehlením. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně hygienické předpisy. Další, neméně důležitou součástí modulu je i seznámení žáků s oděvními textiliemi, oděvní přípravou, technologickými postupy, ručním a strojovým šitím, technologickými postupy.

Praní, žehlení a šití
Praní prádla a oděvů v automatické pračce
Přípravky na praní prádla
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

Úklidové práce
Úklidové a dezinfekční prostředky a pomůcky
Nakládání s odpady a obaly
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole