Střední školy Euroinstitut

Úklidový pracovník v potravinářském provozu

Čištění a údržba pracovní plochy pro potraviny
Mytí a dezinfekce pracovní plochy
Denní údržba pracovní plochy
Čištění a údržba skleněných ploch

Úklid sociálních zařízení 
Úklid WC
Úklid koupelen
Čištění zrcadel, osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů
Úklid obkladů a dlažeb
Doplnění toaletních a hygienických potřeb

Úklid a čištění základních materiálů podlah, nábytku a zařízení
Úklid a údržba linolea
Úklid a údržba koberců
Úklid a údržba dlažeb
Úklid a údržba nábytku
Čištění a údržba transportních vozíků
Čištění a údržba nakládacích a vykládacích zařízení

Úklid a čištění chodeb, schodišť, podest a teras
Úklid a čištění podlahy chodeb
Čištění zábradlí
Čištění soklů, lišt, spodní a boční strany schodiště
Úklid a čištění podest a teras
Úklid a čištění schodů a podstupnic

Mopování tvrdých podlah
Suché stírání podlahových ploch
Mopování
Ruční čištění podlahových ploch
Podlahový kotoučový stroj s kartáčem a padem
Podlahový automat s kartáčem a padem

Úklid a údržba vnitřních stěn a stropů

Čištění a údržba elektrozařízení

Třídění a nakládání s druhotnými odpady

Úklidové stroje
Vysavač
Šamponovač
Podlahový kotoučový stroj s kartáčem a padem
Podlahový automat s kartáčem a padem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BOZP
Dávkování úklidových, čistících nebo pracích prostředků
Manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky
Skladování chemických čistících prostředků
Hygiena osobní a hygiena při práci
Ochranné pracovní pomůcky a předměty
Pracovní oděv