Střední školy Euroinstitut

Materiály

Obor: 36-67-E/02 stavební práce (ŠVP stavební práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Výuka předmětu materiály je průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí správně používat materiál pro stavební práce a pracovat s moderní technikou. Předmět tvoří spolu s dalšími technickými předměty (technologie a stroje) základ odborných znalostí učebního oboru stavební práce.

Maltové směsi
Nakládání s odpady a obaly
Sádrokarton
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole