Střední školy Euroinstitut

2. ročník

Příprava kávy
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole