Střední školy Euroinstitut

Pracovník prádelen a čistíren

Odstraňování skvrn před a po praní a čištění (detašování)

Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění oděvů a jiných výrobků

Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků

Žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušných technologických zařízení

Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh ošetřování

Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků

Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů pro provoz prádelny nebo čistírny oděvů

Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, žehlení, mandlování a skládání prádla, oděvů a jiných výrobků
Mandlování prádla