Střední školy Euroinstitut

Matematika

Matematika pro odborná učiliště 1. část – Obsah, Přirozená čísla (Čísla a číslice | Číselná osa | Porovnávání přirozených čísel | Zaokrouhlování přirozených čísel | Sčítání přirozených čísel | Odčítání přirozených čísel | Násobení přirozených čísel | Umocňování přirozených čísel | Dělení přirozených čísel)

Matematika pro odborná učiliště 2. část – Zlomky (Pojem zlomku | Výpočet části z celku | Výpočet celku | Základní vlastnosti zlomků. Číselná osa)

Matematika pro odborná učiliště 3. část – Desetinná čísla (Pojem desetinného čísla | Číselná osa. Porovnávání desetinných čísel | Zaokrouhlování desetinných čísel | Sčítání a odčítání desetinných čísel | Násobení desetinných čísel | Dělení desetinných čísel | Zlomky a desetinná čísla | Kladná a záporná čísla)

Matematika pro odborná učiliště 4. část – Jednotky měření a jejich převádění (Jednotky mezinárodní měrové soustavy SI | Jednotky délky | Jednotky hmotnosti | Jednotky času | Jednotky obsahu | Jednotky objemu)

Matematika pro odborná učiliště 5. část – Poměr. Měřítko (Poměr | Dělení celku v daném poměru | Měřítka výkresů, plánů, map), Procentový počet (Základní pojmy | Výpočet procentové části | Výpočet základu | Výpočet počtu procent)

Matematika pro odborná učiliště 6. část – Výrazy (Číselné výrazy | Výrazy s proměnnou | Dosazování čísel do výrazů s proměnnou | Úpravy výrazů), Rovnice (Rovnost, rovnice | Řešení jednoduchých rovnic | Výpočet neznámé ze vzorců | Slovní úlohy řešené pomocí rovnic)

Matematika pro odborná učiliště 7. část – Úměrnost. Úměra (Přímá úměrnost | Nepřímá úměrnost | Úměra | Slovní úlohy řešené úměrou)

Matematika pro odborná učiliště 8. část – Grafy. Diagramy (Pojem grafu. Čtení grafů | Pojem diagramu. Druhy diagramů)