Střední školy Euroinstitut

Občanský základ

Obor: 78-62-C/01 praktická škola jednoletá (ŠVP praktická škola jednoletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět umožňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k rozvíjení dovedností pro praktický život. Jeho cílem je vybavit žáky potřebnými vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, právech a povinnostech občanů v běžném životě s důrazem na právní vědomí a občanskou odpovědnost. Vzdělávání v této oblasti směřuje k pozitivnímu ovlivňování žáků tak, aby jednali odpovědně nejen ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu k druhým a nenechali sebou manipulovat.

ČR a její sousedé

Státoprávní uspořádání ČR