Střední školy Euroinstitut

Zdravověda

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Vzdělávání si klade za cíl vybavit žáky dovednostmi a znalostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o duševní a tělesné zdraví, sociální pohodu a bezpečnost. Žáci si osvojují dovednosti, způsoby chování a rozhodování, které vedou k utváření návyků a dovedností v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy apod. Seznamují se s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky.

První pomoc
Vnitřní orgány
Zdravý životní styl