Střední školy Euroinstitut

Zvyšování kvalifikace našich pracovníků

Taneční terapie

euroinstitut-tanecni-terapie-veletaPohybová aktivita je důležitá nejenom pro mladé a zdravé lidi, ale také pro ty starší nebo ty se zdravotním postižením. Terapie tancem představuje aktivizačně-rehabilitační program, při kterém probíhá speciální cvičení na rytmickou hudbu.
Kurz taneční terapie pro pedagogy Euroinstitutu byl oficiálně zahájen 14. prosince úvodní přednáškou dr. Nehrerové o taneční terapii ve speciální pedagogice.
Celý kurz je veden zkušeným lektorem, kterým je MgA. Petr Veleta, Ph.D. Ten v minulosti absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, dále je absolventem AMU (obor choreografie) a absolventem doktorandského studia kinantropologie na FTVS UK. Působil například jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě a v současnosti je mimo jiné také asistentem režie opery v Národním divadle v Praze. Více o taneční terapii si můžete přečíst v článku zde.


Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Jsme školy speciálně zřízené pro vzdělávání postižených žáků. Naši učni a žáci jsou hlavně z domovů pro osoby se zdravotním postižení a domovů se zvláštním režimem (viz mapka na obrázku).
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravila pravidla vzdělávání našich žáků. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. Seminář pro naše pedagogy vysvětluje praktický dopad vyhlášky, téma semináře legislativní změny: zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., V pdf verzi je nová vyhláška zde.


Arteterapie

Kurz Úvod do arteterapie, který je akreditován MPSV č. 2012/1540-PC/SP/VP
pro pracovníky Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště proběhl v budově Základní školy Panenský Týnec.
Přednášela jedna z našich předních odbornic  PhDr. Marta Ivanovićová, CSc., dlouholetá arteterapeutka v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Psycholožka s praxí u dětí, seniorů, osob bez přístřeší a lidí s psychiatrickým onemocněním, aktivizační pracovnice v denním stacionáři pro seniory.


Alternativní a augmentativní komunikace

Televizní pořad Klíč o tom, jak pomáhá alternativní komunikace při vzdělávání. Při výuce ji využívají speciální školy, např. Střední škola Euroinstitut, Střední odborná škola InterDACT nebo Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště a jejím rozpracováním např. Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci.
Leaderem moderních počítačových technologií pro osoby s handicapem je centrum asistivních technologií High Tech Park a.s. a společnost pro telemedicínu a asitivní technologie TelMed.