Střední školy Euroinstitut

Tělesná výchova

Obor: 78-62-C/01 praktická škola jednoletá (ŠVP praktická škola jednoletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět umožňuje žákům aktivně poznávat, využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem, pohybovými možnostmi a případným postižením je vede od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci.

Cvičební řada 1
Cvičební řada 2
Cvičení na míči