Střední školy Euroinstitut

Euroinstitut Středočeský kraj

Střední škola Euroinstitut sídlí v Neprobylicích a jako poskytovaná místa vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Roztokách u Křivoklátu, Neprobylicích, Smečně, Kvílicích a Slaném. Dále také působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněných bydleních zejména Středočeského kraje.

euroinstitut

Kontakty

Název školy: Střední škola Euroinstitut
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
Neprobylice 18, pošta Třebíz, PSČ 273 75
IČO: 01 343 025
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 004 927
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 044 463
Resortní identifkátor speciálně pedagogického centra (IZO): 181 061 066
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 377
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitelka: Mgr. Jarmila Hejtmánková
Mobilní telefon: 773 793 034
Pevná linka: 317 070 034
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: stredocesky@euroinstitut.cz
Web: www.euroinstitut.cz
Facebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitter: logo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.

Zpět11