Střední školy Euroinstitut

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je obor pro žáky těžce mentálně postižené a žáky s více vadami. Učíme v ní středně těžce a těžce mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů, kteří by vzhledem k postižení nezvládli vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce.

Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Člověk a příroda
Domácí práce
Matematika
Občanský základ
Rodina a zdraví
Tělesná výchova
Výživa a příprava pokrmů