Střední školy Euroinstitut

2. ročník

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole
První pomoc
Příprava čaje
Příprava kávy
Špikování masa