Střední školy Euroinstitut

Materiály

Obor: 36-67-E/01 zednické práce (ŠVP zednické práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět poskytuje žákům ucelené a přehledné znalosti o jednotlivých druzích a vlastnostech základních surovin a stavebních materiálů. Žáci se naučí rozhodovat o volbě materiálu podle účelu a použití a zvolit optimální materiál pro zednické a betonářské práce.

Maltové směsi
Sádrokarton
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole