Střední školy Euroinstitut

Český jazyk pro nižší střední vzdělání

Ve spolupráci s Mgr. Hanáčkovou z Dívčí katolické střední školy připravujeme novou učebnici češtiny pro žáky praktické školy dvouleté.

Do té doby využijte, prosím, vydané učebnice českého jazyka pro žáky učilišť, případně k procvičování  doporučujeme webovou stránku www.umimecesky.cz

Jako ukázku rozsahu jednotlivých kapitol uvádíme pro žáky praktické školy dvouleté Druhy slov a pro žáky učebních oborů nižšího středního vzdělání kapitolu Podmět.