Střední školy Euroinstitut

Pracovní činnosti – vaření

Obor: 78-62-C/01 praktická škola jednoletá
Forma vzdělávání: denní studium
Modul Pracovní činnosti – vaření připravuje žáky ke zvládnutí základních činností v kuchyni, učí je organizovat si práci a orientovat se v základním vybavení kuchyně. Žáci jsou vedeni k dodržování bezpečnosti práce, k hygieně, ekonomickému a ekologickému jednání adekvátně k jejich možnostem. Naučí se připravovat jednoduché pokrmy, obsluhovat a udržovat vybavení kuchyně, dodržovat zásady správného stolování a dobře si zorganizovat práci.

Příprava čaje
Příprava kávy
Skladování potravin a nápojů
Stolování
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole