Střední školy Euroinstitut

Euroinstitut Ústecký kraj

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště sídlí v Panenském Týnci a jako místa poskytovaného vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Panenském Týnci a ve Vejrptech, dále však působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydleních a v domovech se zvláštním režimem zejména Ústeckého kraje.

euroinstitut

Kontakty

Název školy: Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy: 
č. 29, 439 05 Panenský Týnec
IČO: 03 855 007
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 007 969
Rezortní identifikátor střední školy (IZO): 181 068 281
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 199
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: plk. Mgr. Ladislav Novák

Kontakty na školu:
Pevná linka: 477 070 199
Mobilní telefon: 773 793 899 
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: ustecky@euroinstitut.cz
Web: www.euroinstitut.cz
Facebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitter: logo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.

Zpět