Střední školy Euroinstitut

Umění a kultura

Vzdělávací okruhy pro obory praktických škol. Protože však videa zasahují i do oblasti speciálně pedagogických terapií, lze je využít jednak v rámci doplňkové činnosti škol – léčebné pedagogice, a současně při speciálně pedagogické péči (speciálně pedagogické intervenci).

Přehled videí:
Hudební nauka pro handicapované
Příprava na tanec
Společenské a lidové tance – polka
Společenské a lidové tance – mazurka
Společenské a lidové tance – valčík
Indiánský tanec
Terapeutické tance pro žáky s kombinovaným postižením