Střední školy Euroinstitut

Slabikář pro dospělé žáky

Tento slabikář je přednostně určen pro školy, které vzdělávají žáky žijící v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem. Vesměs jde o dospělé žáky širokého věkového spektra od mladých dospělých až po žáky ve středním a zralém věku. Speciální vzdělávací potřeby těchto žáků vycházejí z jejich mentálního postižení, případně vícečetného a kombinovaného postižení.

Slabikář napsali Leoš Středa a Eva Mrázová a je rozdělen do tří částí. V první části, kterou doporučujeme přečíst nejdříve, najdete úvod, metodické pokyny k práci s učebnicí a obsah slabikáře. Ve druhé části deset jednotlivých kapitol. Třetí část obsahuje přílohy slabikáře, to jsou kartičky nezbytné k práci s učebnicí. Zde jsou umístěny pro případ opotřebení, poškození nebo ztráty kartiček původních.

Po kliknutí na příslušnou kapitolu se kapitola zobrazí, pak je možné ji prohlížet, ale i stáhnout a vytisknout.

Obsah, úvod a metodické pokyny
Můj pokoj
Kuchyně
Koupelna
Záchod
Denní potřeby
Lidské tělo
Oblečení
Zelenina
Ovoce
Co jíme a pijeme
Příloha č. 1 – kartičky s obrázky se slovy
Příloha č. 2 – kartičky s obrázky
Příloha č. 3 – kartičky se slovy
Příloha č. 4 – kartičky se slovy
Příloha č. 5 – kartičky s písmeny