Střední školy Euroinstitut

Praní

Obor: 69-54-E/01 provozní služby (ŠVP úklid a výpomoc)
Forma vzdělávání: denní studium

Učivo předmětu praní  seznámí žáky s používanými přípravky na praní prádla a s technickým vybavením, které budou při praní obsluhovat, osvojí si  ruční a strojní praní prádla, sušení a žehlení. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně hygienické předpisy.
Obsah učiva odborný nácvik rozvíjí a upevňuje teoretické znalosti a dovednosti, které si žáci osvojili v předmětu praní.

1.ročník
2.ročník
Technologické normy pro výuku