Střední školy Euroinstitut

Hygiena prádla a oděvů, praní a žehlení

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Obsahový okruh předmětu poskytuje žákům vědomosti a dovednosti o technologických postupech používaných při hygienickém ošetření a praní prádla a oděvů a jejich žehlení. Cílem vzdělávacího předmětu je naučit žáky aplikovat získané dovednosti v profesním i osobním životě. Cílem předmětu je osvojení si teoretických i praktických dovedností při hygieně prádla a oděvů, praní a žehlení prádla, získat poznatky o různých čistících a pracích prostředcích. Žák se naučí obsluhovat přístrojové a technické vybavení prádelny, které bude obsluhovat a používat při praní a žehlení. Výuka připravuje žáka ke snaze o kvalitní a pečlivou práci. Žáci jsou vedeni k dodržování organizace práce na pracovišti, k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řídí se zásadami požární prevence. Cílem teoretické výuky je komplexní rozvíjení odborných znalostí žáka. Teoreticko-praktická část vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování klíčových dovedností a zajišťuje odbornou přípravu pro hygienu prádla, praní a žehlení jak v domácnosti, tak i v sociálních a léčebných zařízeních.

1.ročník
2.ročník
Technologické normy pro výuku