Střední školy Euroinstitut

Stavební práce

Stavební práce  je dvouletý učební obor s výučním listem. Připravuje absolventy jednoduchých pracovních činností ve stavebnictví: ruční zemní práce, přenášení a skladování stavebních materiálů; přípravu, transport, ukládání a ošetřování stavebních směsí. Absolventi zvládnou i jednoduché zdění, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí. Součástí praktické výuky jsou také jednoduché bourací práce, úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady.

Český jazyk
Materiály
Občanská nauka
Odborný výcvik
Tělesná výchova

Výukové listy pro 1. ročník:
Konstrukční systémy | výukový list