Střední školy Euroinstitut

Zedník 1

Jednotlivé kapitoly učebnice jsou vám k dispozici ve dvou formátech. Kliknutí na název kapitoly vás přesměruje na interaktivní učebnici. V rámečku pod názvem se kapitola zrcadlí z úložiště Issuu. Pomocí šipkek vpravo či vlevo lze učebnicí listovat. Stisknutí čtverečku v pravém dolním rohu v černém rámečku se publikace zobrazí na celém monitoru.

Zedník 1
Obsah

Vstupní školení BOZP, základní ustanovení právních norem a bezpečnosti práce, požární ochrana, hygiena práce


Úvod do stavební technologie


Ruční a mechanizované nářadí a pomůcky


Elektrická zařízení na stavbě


Vytyčení pozemku a stavby


Zemní a výkopové práce


Betonářské práce


Zakládání pozemních staveb


Izolace spodní stavby


Svislé nosné konstrukce


Okenní a dveřní otvory


Výkresová část