Střední školy Euroinstitut

Strojní zařízení

Obor: 36-67-E/01 zednické práce (ŠVP zednické práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Obsahový okruh poskytuje žákům ucelené a přehledné znalosti o účelu, konstrukci, vlastnostech a použití strojů a zařízení používaných při zednických a betonářských pracích.

Ruční nářadí
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole