Střední školy Euroinstitut

Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je roční škola, ve které se vzdělávají žáci těžce mentálně postižení,  žáci s více vadami a žáci s diagnózou autismus. Naší snahou je osvojit znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností. Výuka důsledně respektuje individuální schopnosti a možnosti žáků. Cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě.

Občanský základ
Pracovní činnosti – úklid
Pracovní činnosti – vaření
Rodina a zdraví
Tělesná výchova