Střední školy Euroinstitut

Výživa a příprava pokrmů

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Modul výživa a příprava pokrmů vede žáky k osvojení základních vědomostí z oblasti zdravé výživy a k uplatňování zásad správného stravování při přípravě pokrmů. Žáci získají znalosti a dovednosti týkající se výběru správného skladování a zpracování potravin, technologie přípravy studených a teplých pokrmů a nápojů. Upevní si zásady správného stolování.
Důraz je kladen na vytváření návyků k dodržování osobní a provozní hygieny a hygieny prostředí a hospodárnému využívání potravin s ohledem na životní prostředí. Žáci budou vedeni k řešení problémů adekvátních jejich předpokladům a ke kvalitě odvedené práce.

1. ročník
2. ročník