Střední školy Euroinstitut

Odborný výcvik

Obor: 36-67-E/01 zednické práce (ŠVP zednické práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Obsahový okruh má převážně praktický charakter, integruje vědomosti a dovednosti z ostatních obsahových okruhů. Žáci si v něm osvojují zejména manuální dovednosti z oblasti zednických a betonářských prací. Obsahový okruh rozvíjí i sociálně-komunikativní dovednosti (interpersonální) potřebné pro práci v týmu. Realizuje se ve školních podmínkách i v reálném prostředí konkrétních odborných pracovišť v závislosti na zvoleném zaměření.

První pomoc
Ruční nářadí
Suché stavební konstrukce