Střední školy Euroinstitut

Matematika pro odborná učiliště 3. část

Desetinná čísla (Pojem desetinného čísla | Číselná osa. Porovnávání desetinných čísel | Zaokrouhlování desetinných čísel | Sčítání a odčítání desetinných čísel | Násobení desetinných čísel | Dělení desetinných čísel | Zlomky a desetinná čísla | Kladná a záporná čísla)

Učebnice není součástí tohoto webu, zrcadlí se z úložiště issuu.
Kliknutím na šipky vpravo či vlevo lze knihou listovat, stisknutím přerušovaného obdelníku vpravo dole s nápisem fullscreen issuu publikaci zobrazí na celém monitoru.