Střední školy Euroinstitut

1. ročník

Mytí oken
Úklidové a dezinfekční prostředky a pomůcky
Nakládání s odpady a obaly
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole
Barevné kódování prostor při úklidu