Střední školy Euroinstitut

Výukové listy

Výukové listy budou sloužit jako přehled probíraného učiva, stručně zaznamenávají obsah probírané látky. Jsou primárně určeny učitelům školy, žáci mají možnost do nich nahlédnout. Pedagogům je vytvořena komplexní příprava na hodinu, výukové listy shrnují probíranou látku, je v nich sepsán seznam potřebných pomůcek pro hodinu. Přehled podle předmětů, resp. učebních oborů Euroinstitutu:

Pečovatelské služby

Praktická škola dvouletá

Praktická škola jednoletá

Provozní služby

Stavební práce

Zednické práce

Zpracovatel přírodních pletiv